Ouders

Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteunings-teamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband en dus het ondersteuningsteam van diverse scholen. 

Intern begeleider

Heb je vragen of kwesties over opvoeden? Dat kan via onze school worden opgelost. Op grond van ons netwerk verwijzen wij de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Daarnaast werken we op school met intern begeleiders. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Meisje Aandachtig Lezend

Jaarkalender

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen en studiedagen te bekijken. De schoolactiviteiten staan in onze papieren ouderkalender en in de digitale kalender op ons oudercommunicatiemiddel Social Schools. 

Bekijk de kalender

Ouderraad

De Ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige ouderbijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen.
Het bestuur van de Ouderraad bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook samen met het team de activiteiten uit.

Meer over de oudervereniging

Buitenspelen

is fijn!

Ilay - groep 6