Scholen op de kaart

Op de website ‘Scholen op de kaart’ worden scholen vergeleken op basis van cijfers. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenaantal, de Citoscores en het eventuele verloop. Op deze site vind je informatie over alle scholen in Nederland en dus ook over (I)KC De Achtsprong.

De gegevens zijn afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast kunnen scholen ook zelf unieke en persoonlijke informatie of toelichtingen bijvoegen. Bekijk de scores van onze school.

Vind De Achtsprong op de kaart

Scholen Op Kaart

Iedereen doet

aardig tegen elkaar

Luciano, groep 7