Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle leerlingen van maandag tot en met vrijdag van
8.15 uur tot 14.00 uur naar school gaan.
De kinderen lunchen op school in hun eigen groep.

er is hier ruimte
voor ieder kind.

voornaam achternaam, groep 2