Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. 
Dit betekent dat alle leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein. Om 8.20 uur gaat de bel en gaan de deuren open en om 8.30 uur gaat nogmaals de bel en begint de schooldag.
De kinderen lunchen op school in hun eigen groep.

“Mijn zoon heeft veel sociale vaardigheden geleerd.

Het verbaast mij hoe snel hij gegroeid is!”