Peutergroep De Achtsprong

'' Samen naar je beste ik… ''

Peutergroep De Achtsprong is onderdeel van RK Basisschool De Achtsprong sinds 2017.
Gezien onze katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat kinderen gezien worden tegen hun achtergrond:
hun mogelijkheden, karakter en hun perspectief.
Daarbij leren de peuters respect te hebben voor zichzelf en de ander.

In de huidige maatschappij, waarbij het individu veelal centraal staat, willen wij benadrukken dat vieren in "preheid" hoog op de prioriteitenlijst staat.

Sinds 21 augustus 2017 zijn onze peutergroep en onze voor- en vroegschoolse opvang (BSO) in de Zuidwijken bij De Achtsprong aan De Brink. U bent altijd welkom om een ​​kijkje te komen nemen.
Onder deze tekst kunt in het filmpje ons lokaal bewonderen.  

Peutergroep De Achtsprong is er voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.
Op de peutergroep wordt gewerkt met de VE (voorschoolse educatie) methodiek 'Startblokken'.
Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool.
Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters.
Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen.
Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter. 
 
De peutergroep is gevestigd naast de lokalen van de beide groepen 1/2 waardoor de peuters zo al kennismaken met de school en de kleuters. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool minder groot is.
Maar ook als uw peuter naar een andere basisschool gaat is de doorgaande lijn naar groep 1/2 gewaarborgd.  

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Gerrie Behet van Dikkertje Dap. 

Gerrie Behet 
Paulus Potterstraat 6
7204 CV ZUTPHEN
Landelijkregistratienummer (LRK) Peutergroep: 710.859.521

E-mail: g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl 
Telefoon: 0616459367 of 0857733752 

Peutergroep BSO 1
gogoanime