Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen bij ons op school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad organiseert vooral leuke activiteiten en de medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleid. De medezeggenschapsraad is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

Hieronder treft u het MR jaarplan 2022-2023 aan.

MR Jaarplan 2022-2023

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit zes leden waaronder drie ouders/verzorgers.
De directeur, Manon Klunder, treedt op als adviserend lid.
De leden worden gekozen door een achterban.

Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school.
De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR.
Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer.
Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is in te zien op onze school.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen.
Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn. 

Leden van de MR

 Voorzitter:
 Halil Okatan                             (ouder)

 Secretaris:

 Jelmer Steenhuizen                 (leerkracht)
 e-mail: MR@deachtsprong.skbg.nl

Leden:

Remco Buiting                            (ouder)

Patrick Stoutjesdijk-Alsemgeest (ouder)

Marissa Klein Nengerman          (leerkracht)

Lobke Visscher                           (leerkracht)

Hier mag je zijn wie je bent