Welkom op
De Achtsprong

Welkom

‘Samen naar je beste ik!

(I)KC De Achtsprong is een fijne school met een prettige sfeer waar kinderen zich welkom voelen. 

Ons enthousiaste team brengt de talenten van onze leerlingen tot bloei: we willen dat onze leerlingen zich zo ontwikkelen dat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Dat doen we door ons onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij die maatschappij en het individuele kind, waarbij we gebruik maken van jaargroepen.

Onze manier 

Samen met Kinderopvang Kindernet (Peuterspeelzaal en BSO) verzorgen we compleet onderwijs en een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2-12 jaar. 

Ons team

Maak kennis met het team

Maak kennis met het hele team

Ouders/verzorgers aan het woord

Mijn dochter gaat met heel veel plezier naar school. Dat is erg mooi voor ons als ouder om te zien.

Ouder en MR-lid

Ouders van leerling uit groep 7

'Een fijne school met een leuk team van leerkrachten. Hier hebben ze nog echt aandacht voor je kind! Mijn zoon gaat iedere dag met veel plezier naar school.'

Ouder

Ouder van leerling uit groep 7

hier is ruimte
voor ieder kind

gogoanime