Ouderraad

De ouderraad van De Achtsprong is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De stichting is afhankelijk van bijdragen van andere ouders.
Vanuit deze pot worden activiteiten gehouden die door de ouderraad, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden.
Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.

De ouderraad komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.

 

Ouders Oudervereniging
Kleutergroep 12B Kring

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als Kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de avondvierdaagse, de schoolfotograaf en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ​​ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wil of kun je meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Komt jouw soort tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De ouderraad bepaalt in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de ouderbijdrage.

Contact

Heb je ideeën voor de ouderraad? Wil je weten wie er in de organisatie zit, mail dan naar OR@deachtsprong.skbg.nl of heb je vragen over de ouderbijdrage mail dan rechtstreeks naar de penningmeester Mirjam via pmor@deachtsprong.skbg.nl. Dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Ruimte

om te groeien!