Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids

Zorg- en ondersteuningsplannen

In de zorg- en zorgondersteuningsplannen staat beschreven hoe de zorg aan leerlingen en de zorgondersteuning wordt georganiseerd.
Klik hieronder om de plannen te downloaden en te bekijken.

Download zorgplan

Beleid toelating / verwijdering

In onderstaande protocollen wordt het beleid toegelicht rondom toelating | plaatsing en schorsing | verwijdering.
Daarnaast is het stappenplan uit conform de afspraken die zijn gezet binnen het SKBG-verband.

Samen naar je

beste ik!