Leerlingenzorg

Ondersteuning leerlingen

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

P S L O 8

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden niet zomaar doorverwezen naar ander onderwijs. Wij passen ons onderwijs aan op het niveau van onze leerlingen. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. De school beschikt over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

School Plusklas

Specialisten

Onze docenten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op dit gebied. Als er extra ondersteuning nodig is vertrouwen wij als school op ons netwerk. Kindcentrum De Achtsprong zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. 

Plusklas

Als school bieden wij passend onderwijs en gespecialiseerde leerkrachten aan hoogbegaafde kinderen. Zij worden in de les op een manier aangesproken die past bij hun denkniveau. Tijdens de les vragen ze een andere denkorde en extra uitdagende vraagstukken. Al met al is het niveau voor deze leerlingen een stuk pittiger. Zo houden we rekening met wat het beste is voor deze kinderen. 

Wij zijn kanjers!