Klachtenregeling

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat kan ons op school ook gebeuren. Bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u nadat het niet onderling opgelost kan worden, ervoor kiezen om een klacht in te dienen.

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een klacht goed afgehandeld wordt.
De aard van de klacht kan erg uiteenlopen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten.
Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op.

Contact

Klachten

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, dan kan de directeur, Manon Klunder, erbij betrokken worden. Als dit niet werkt, kan er doorverwezen worden naar een intern of extern vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling Klachtenformulier

hier is ruimte

voor ieder kind