Ons onderwijs

Kindcentrum De Achtsprong zet de basisbehoeftes van ieder kind voorop. Voor de leerlingen wordt passend onderwijs op maat geboden. Zo ontwikkelen zij zich in een veilige omgeving tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Het onderwijs is, net als de maatschappij, voortdurend in beweging. Wij zijn met elkaar dan ook constant met actief kwaliteitsbeleid bezig. Dan gaat het zowel inhoudelijk om de lessen als ook om de resultaten van de leerlingen. Hierbij houden we rekening met de verwachtingen en eisen van het voortgezet onderwijs.

Onze manier

Wij bieden als school, onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Onze klassen bestaan uit groepen kinderen van dezelfde leeftijd. Ze leren de lesstof zo samen met leeftijdsgenoten. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers.

H S Onderwijs 8

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt voor onze leerlingen én voor onze leerkrachten.
Via professionele leergemeenschappen ontwikkelt het team zich en nemen zij de tijd om op de hoogte te blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Hierdoor blijft de kwaliteit van ons onderwijs hoog en actueel.
Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, krijgen zij o.a. wetenschap- en technieklessen. 

Onze leerlingen ontwikkelen zich niet alleen cognitief: we bieden ook lessen op sociaal, cultureel en creatief gebied aan. 
Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze leerkrachten zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken zij tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in zowel sociaal-maatschappelijk als in technologisch opzicht snel. Het is essentieel dat de lessen en leerkrachten daarin mee veranderen. Waar nodig kan hierbij ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleider, de directeur of externen.

Vertrouwde omgeving

Dit alles is natuurlijk het beste voor jouw kind. We gaan voor ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, cultureel, creatief als motorisch vlak.

Hierbij geloven we in onderwijs op maat. Ieder kind moet kunnen leren op de manier waarop hij of zij dat het beste kan, in een omgeving waar het kind zich vertrouwd voelt. Wij als De Achtsprong zetten ons hiervoor in en dat blijven we doen.

Leerlingenraad

De doelstelling van de Leerlingenraad is als school inzicht te krijgen in datgene wat er bij onze leerlingen leeft. Maandelijks vergaderen de leerlingen met de directeur om de gang van zaken op school te bespreken. De leerlingen ervaren zo dat hun mening ertoe doet. Ze worden gehoord en hun betrokkenheid bij de school wordt vergroot. De kinderen worden ook actief betrokken bij verbeteringen en veranderingen in de school.  

Elke groep wordt door één leerling vertegenwoordigd. Dit schooljaar bestaat onze leerlingenraad uit: Mason, Twan, Savas, Minthe, Jaran, Nayéli, Felicia en Sophie.