Voor- en naschoolse opvang (BSO)

''Samen naar je beste ik…''

De BSO (voor- en naschoolse opvang) De Achtsprong is onderdeel van R.K. Basisschool De Achtsprong.
Er is een samenwerking met Dikkertje Dap Kinderopvang sinds 2017.
De opvang sluit aan bij de missie en visie van De Achtsprong om de doorgaande lijn binnen De Achtsprong te waarborgen.
 
Gezien de katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat kinderen gezien worden tegen hun achtergrond: hun mogelijkheden, karakter en hun perspectief. Daarbij leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf en de ander.
 
BSO De Achtsprong bevindt zich in de ruimte van de peutergroep. Voor ouders/verzorgers die voor schooltijd opvang nodig hebben is er de voorschoolse opvang binnen De Achtsprong.
 
U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen.

Neem gerust voor meer informatie contact op met:

BSO De Achtsprong
De Brink 126
7206 KD  ZUTPHEN
Landelijkregistratienummer (LRK) BSO: 187540378

E-mail: achtsprong@kinderopvangdikkertjedap.nl
Telefoon: 0614900217

Voorschoolse opvang

Bij Dikkertje Dap is er binnen Basisschool De Achtsprong voor schooltijd opvang beschikbaar. Kinderen kunnen hier vanaf 7.00 uur terecht.
Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen op tijd naar de les.

Naschoolse opvang

Na schooltijd worden de kinderen altijd opgevangen in de BSO ruimte door de enthousiaste pedagogisch medewerkers.  
Als alle kinderen er zijn wordt er eerst gezamenlijk fruit gegeten en gedronken. Tussendoor wordt er gezellig bij gekletst. Vaak gaan we daarna eerst naar buiten om even te ontladen van een drukke schooldag.

In de middag is er volop de ruimte om te knutselen, sporten, spelletjes te doen, te bakken/koken, op pad te gaan naar bijvoorbeeld een speeltuin en nog veel meer. Om aan te sluiten bij de interesses en behoeftes van kinderen bedenken we samen met de kinderen de activiteiten die aangeboden worden. 

Aanmelden

Jij en je kind zijn van harte welkom om even te kijken bij de BSO. We zijn altijd bereikbaar via de mail of telefoon voor meer informatie. 

Bso Bso

Buitenspelen
is fijn!

Ilay - groep 6

gogoanime